size guide

ขนาดถุงผ้าสินค้าสำเร็จรูปสกรีนเรียบร้อยแล้ว

มีของพร้อมส่งและมีให้เลือกซื้อได้หลายขนาด

ซึ่งจะระบุไว้ในรายการสินค้า แบ่งเป็น 3 ขนาดดังนี้

 

ใหญ่ ⇐

กลาง ⇐

จิ๋ว ⇐

 

 

กรณีท่านสั่งผลิตสินค้าสามารถระบุขนาดตามต้องการ หรืออ้างอิงจากขนาดในนี้ได้เช่นเดียวกัน

 

 ถุงผ้าขนาดใหญ่ 

13*15*3 นิ้ว

 

 

 ไซ้ส์กลาง ถุงผ้าขนาด A4 

12*13*3 นิ้ว

 

 

 ถุงจิ๋ว ถุงผ้าดิบขนาดเล็ก 

9*10.5 นิ้ว

 

 

Visitors: 140,352