Terms and Conditions

ถุงผ้า: ผลิตภัณฑ์จากวัสดุผ้าประเภทต่างๆที่นำมาตัดเย็บเป็นรูปทรงสามารถเคลื่อนย้ายบรรจุสิ่งของได้มีวัสดุปิดมิดชิดโดยรอบและปิดด้านล่าง ส่วนด้านบนอาจมีหรือไม่มีกลไกในการปิดซึ่งจะแสดงรายละเอียดในแต่ละรายการ เป็นสินค้าผลิตใหม่เพื่อจำหน่าย สามารถใช้งานได้จริง

ผ้าดิบ: ผืนผ้าทอจากเส้นใยมีส่วนผสมหลักเป็นผ้าฝ้ายและส่วนผสมอื่นเพื่อการเก็บรักษา การมองเห็นจากภายนอก มีคุณสมบัติแตกต่างกันเล็กน้อยโดยมีรูปแบบการถักทอ น้ำหนักโดยรวม และความหนา เป็นเกณฑ์หลักในการคัดแยก

งานสกรีน: การพิมพ์ลวดลายต่างๆลงบนถุงผ้าลดโลกร้อน สั่งผลิตกระเป๋าผ้าดิบ หรือ ถุงผ้าแคนวาส โดยใช้วิธีการปาดสีลงบนผืนผ้า (silk screen)

ออกแบบพิมพ์ลายบนถุงผ้า: แบบรีดร้อน พิมพ์ซับ พิมพ์ดิจิตอล

สั่งซื้อออนไลน์: การทำธุรกรรม การซื้อถุงผ้าผ่านทางระบบอินเตอร์เนต โดยมีระบบตะกร้าสินค้าเชื่อมต่อกับระบบการแจ้งเตือนผ่านทางช่องทางที่เลือกได้ และ การรับชำระเงินที่เลือกได้ โดยผู้ให้บริการเครือข่ายตามมาตรฐานระดับสากล

ขายปลีก: สั่งซื้อถุงผ้าจำนวนต่ำกว่า 10 ใบ

เงินสด: ธนบัตร เงินตรา เงินโอนเข้าบัญชี เพื่อชำระค่ากระเป๋าผ้าดิบจากร้านถุงผ้า COTTONITEM

ช่องทางการขำระเงิน: เลขบัญชีธนาคารที่ทางร้านคอตต้อนไอเท่ม ระบุเอาไว้ และ ระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตผ่านทางระบบตะกร้าสินค้า Visa

สั่งผลิต: การระบุเป็นตัวอักษร ภาพ แสดงความต้องการบริการจากทางร้าน cottonitem ในการผลิตถุงผ้าตามแบบที่กำหนด

มัดจำล่วงหน้า: การชำระเงินค่าถุงผ้าร้อยละห้าสิบของจำนวนโดยรวมใช้ในกรณีสั่งผลิตกระเป๋าผ้าเท่านั้นเพื่อเป็นประกันในการร่วมทำธุรกรรมทั้งฝ่ายลูกค้าทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปและนิติบุคคล และชำระส่วนที่เหลือเมื่อสินค้าผลิตแล้วเสร็จ

ถุงผ้าพร้อมส่ง: ถุงผ้าดิบขายปลีกขายส่งตามราคาที่ระบุโดยมีสินค้าอยู่ในคลัง สามารถนำกระเป๋าผ้าดิบมาส่งมอบให้ลูกค้าได้ทันที

ของชำร่วย: กระเป๋าผ้าลายสวย ถุงผ้าพิมพ์ลายเพื่อมอบให้เป็นของขวัญ ของกำนัล ตามจุดมุ่งหมายของโอกาสนั้นๆ

ขายส่งสั่งซื้อถุงผ้าดิบจำนวนมากกว่า 10 ใบ

ค่าส่ง: ส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร ราคาตามระบุในรายการถุงผ้าแต่ละแบบ

เงินตรา: เงินบาทไทย

Visitors: 131,783